Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

ĐIỀU HÒA Ô TÔ: DẦU LẠNH ZEP OIL CÓ MÀU XANH LÁ?


Hỏi: Trước đây, đưa xe đi bảo dưỡng máy lạnh, thợ thường nạp thêm cho xe dầu lạnh không màu, trong suốt. Vừa rồi, cũng tại đây, lại thấy dùng loại dầu lạnh ZEP OIL có màu xanh lá.  Gặng hỏi thì họ nói: đây là loại dầu lạnh mới, tốt hơn loại không màu, trong suốt trước đây ! Xin Dr. COOL cho biết, có đúng như vậy không?