Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

KIỂM TRA ĐỘ LẠNH ĐIỀU HÒA Ô TÔ


HỎI:  Khi chạy xe thì tôi hay để núm điều khiển nhiệt độ ở vạch xanh thứ 3, nhưng khi đưa xe đi bảo dưỡng hệ thống điều hòa ô tô thì  lúc thử  tôi  lại thấy  thợ garage đo nhiệt độ  cửa gió khi  đặt núm  chỉnh nhiệt độ  ở vạch xanh đầu tiên (vị trí lạnh nhất).  Xin Dr. Cool cho biết, khi kiểm tra khả năng làm lạnh  của điều hòa ô tô thì  núm chỉnh nhiệt độ phải đặt ở vị trí tôi vẫn dùng hay tại vị trí lạnh nhất ?