Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

THAY VÌ THAY MỚI LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA Ô TÔ THÌ DÙNG KHÍ NÉN THỔI LỌC CHO SẠCH?


HỎI: Để giảm chi phí, thì thay vì thay mới, một số người khuyên chỉ cần dùng khí nén thổi  lọc gió điều hòa ô tô. Xin Dr Cool cho biết có nên làm như vậy không?