Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

ĐIỀU HÒA Ô TÔ KHI XE BỊ PHƠI NẮNG


Hỏi: Xe bị phơi ngoài nắng lâu nên bật điều hòa ô tô như thế nào cho nhanh lạnh.
Dr. COOL:  Vào những ngày hè nóng nực, đặc biệt là khi xe để ở ngoài nắng, do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ bên trong xe, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ môi trường; ví dụ khi nhiệt độ ngoài trời là 40 ºC thì nhiệt độ trong xe có thể tới hơn 60ºC.