Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

CHẤT CHỐNG ĐÓNG BĂNG (ANTIFREEZE) VÀ DUNG DỊCH LÀM MÁT ĐỘNG CƠ Ô TÔ

Hỏi: Chất chống đóng băng có tác dụng gì đối với dung dịch làm mát động cơ ô tô ?
Dr COOL: Nhiều người nghĩ rằng chất chống đóng băng chỉ cần thiết cho các xe ô tô chạy ở xứ lạnh.Nhưng trong thực tế, cách nghĩ này không hoàn toàn đúng. Ngoài tác dụng chống không  để  dung dịch làm mát động cơ  bị đóng băng, chất đóng băng còn có ảnh ảnh hưởng lớn đến một số tính năng của dung dịch làm mát.