Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

SƯỞI ĐIỆN TRONG ĐIỀU HÒA Ô TÔ - PTC HEATER

Hỏi: Xin Dr.  COOL cho biết kết cấu,  công dụng của thiết bị sưởi  điện PTC trên xe  ô tô.
Dr. COOL:  Thiết bị sưởi điện PTC trang bị trên ô tô  có tên tiếng Anh  là   “Positive  Temperature  Coefficient  Heater”.