Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

MỘT SỐ SAI LẦM KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ (7)

8. Dàn lạnh đóng băng chứng tỏ điều hòa ô tô hoạt động tốt?

       Khi thấy  dàn lạnh  đóng băng  nhiều người để nguyên, không đưa xe đi kiểm tra, xử lý vì cho rằng, hiện tượng này chứng tỏ hệ thống điều hòa ô tô của mình “đang hoạt động tốt, lạnh sâu tới mức đóng băng dàn lạnh ” ? Tuy nhiên, nghĩ như vậy lại  là  sai lầm.