Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ VÀ ĐIỀU HÒA Ô TÔ

Hỏi: Xin cho biết độ ẩm không khí có ảnh hưởng gì đến sự làm việc của hệ thống điều hòa ô tô ?
Dr. COOL: Trong cuộc sống hàng ngày, khi đề cập đến độ ẩm, người ta thường hay nói tới độ ẩm tương đối.  Về bản chất, Độ ẩm tương đối  là  tỷ số tính theo % giữa khối lượng nước trên một thể tích không khí hiện tại so với khối lượng nước trên cùng thể tích không khí đó khi hơi nước bão hòa.

Khi  không khí có độ ẩm  khác nhau thì cơ thể con người sẽ có những sự cảm nhận khác nhau, ví dụ cùng một nhiệt độ nhưng ở khu vực không khí có độ ẩm cao hơn sẽ làm cho con người cảm thấy oi bức, khó chịu hơn  so với nơi không khí có độ ẩm thấp. Theo các chuyên gia thì độ ẩm tương đối thích hợp với con người là từ  45% đến 50% /1/.
         Hình 1. Ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến khả năng làm lạnh của điều hòa ô tô
Đối với hệ thống điều hòa không khí nói chung trong đó có hệ thống điều hòa ô tô  thì độ ẩm không khí không chỉ có ảnh hưởng  đến sức khỏe của con người mà còn có ảnh hưởng lớn đến cả khả năng hấp thụ nhiệt của dàn bốc hơi (dàn lạnh) hay khả năng làm lạnh. Nguyên nhân là do phần nhiệt năng mà dàn bốc hơi hấp thụ  đáng ra để làm giảm nhiệt độ của không khí thổi qua dàn thì nay lại được sử dụng cho việc làm ngưng tụ hơi nước có trong không khí.  Trong đồ thị kèm theo /2/, khi quan sát đường thẳng dưới cùng  của vùng biến thiên nhiệt độ cho thấy, nếu độ ẩm không khí tăng từ  50 % lên  70 % thì sự chênh lệch giữa nhiệt độ không khí  đi vào so với nhiệt độ khi ra khỏi dàn bốc hơi  đang từ 61º F (16 ºC) xuống còn  có 54 ºF (12 ºC), tức là  giảm đi tới  4 ºC. Từ đó ta có thể rút ra kết luận sau:  độ ẩm không khí  tăng thì khả năng làm lạnh không khí của hệ thống điều hòa ô tô giảm !
Tài liệu tham khảo
/1/   Đỗ Hữu Đức,  Khai thác sử dụng điều hòa ô tô
        Nhà xuất bản Hồng Đức - 2014
/2/  Toyota - Air Conditioning and Climate Control  Course 752

Dr COOL
Hà nội, ngày 01 tháng  10 năm 2016
26 ngõ 230 Lạc Trung, Hà Nội - Tel 04. 3987 3095/ 0913215979


Từ khóa: điện lạnh ô tô/ điều hòa ô tô không mát- không lạnh/ điều hòa ô tô có mùi hôi- mùi chua/ tiếng kêu điều hòa ô tô/ sửa chữa điều hòa ô tô/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét