Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

MỘT SỐ SAI LẦM KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ(6)

6.    Nạp ga lạnh nào cũng được, miễn là điều hòa ô tô lạnh
      Mỗi khi thấy điều hòa ô tô kém lạnh, nhiều người sử dụng thường đưa xe đi bổ sung, nạp mới ga lạnh một cách dễ dãi miễn là thấy điều hòa ô tô của mình  mát trở lại - đây là một sai lầm phổ biến mà không thấy được một số nguy cơ tiềm ẩn khi nạp phải ga lạnh giả, kém chất lượng.