Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

MỘT SỐ SAI LẦM KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ (3)

3. Điều hòa ô tô kém lạnh là do lốc nén kém?
Hiện nay, nhiều người cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc điều hòa kém lạnh là do lốc nén kém. Đây là một trong số các sai lầm nhiều người sử dụng xe hay mắc phải và sai lầm này đã bị không ít  cơ sở sửa chữa làm ăn không đứng đắn tận dụng, ép khách thay lốc nén mới, đắt tiền.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

MỘT SỐ SAI LẦM KHI SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ (2)

 2Khi thấy điều hòa ô tô kém lạnh thì  phải nạp bổ sung thêm ga lạnh ?

Hiện nay, nhiều người cho rằng, mỗi khi thấy điều hòa kém lạnh thì cứ đưa xe đến garage yêu cầu nạp bổ sung ga lạnh thì  hệ thống điều hòa sẽ mát trở lại. Đây là một trong số các sai lầm nhiều người sử dụng xe hay mắc phải.