Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Điều hòa ô tô/ Máy lạnh ô tô: chỉ lạnh khi trời mát, còn lúc nóng nực thì không

Hỏi: Máy lạnh ô tô của tôi  hiện nay chỉ lạnh vào những ngày mát trời còn vào những lúc  nóng nực  thì không lạnh - như ngồi trong lò than.  Xin cho biết nguyên nhân và cách khắc phục.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

ĐIỀU HÒA Ô TÔ TOYOTA YARIS CÓ LÚC KHÔNG LẠNH


Hỏi: Tôi mới mua lại xe Toyota Yaris  sản xuất tại Nhật bản năm 2009, hệ thống điều hòa hiện nay có hiện tượng: đôi khi đang chạy thì tự nhiên mất lạnh; tắt đi bật lại lúc thì lạnh lại lúc thì không. Xin cho biết nguyên nhân và cách xử lý.