Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

TẠI SAO CẦN VỆ SINH, LÀM SẠCH DÀN LẠNH/ DÀN NGƯNG ĐIỀU HÒA Ô TÔ

Hỏi: Bạn bè khuyên tôi hàng năm đưa xe đi kiểm tra, vệ sinh dàn lạnh, dàn nóng điều hòa ô tô. Xin Dr Cool cho biết, có cần phải làm như vậy không ? 

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015