Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA Ô TÔ - Ổ BỆNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG XENẤM BỆNH TRONG LỌC GIÓ ĐIỀU HÒA Ô TÔ

Hỏi:  Xin cho biết tại sao và khi nào cần vệ sinh, thay thế lọc gió điều hòa ô tô ?

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

KHI TẮT ĐIỀU HÒA Ô TÔ NGHE CÓ TIẾNG XÌ HƠI Ở KHU VỰC DÀN LẠNHHỏi:  Ô tô Matiz của tôi vẫn  rất lạnh, tuy nhiên, mỗi khi tắt điều hòa, tôi thường nghe thấy tiếng xì hơi ở khu vực dàn lạnh. Xin Dr COOL cho biết, như vậy có phải là do xe bị rò ga ở dàn lạnh hay không ?