Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Máy lạnh ô tô/ Điều hòa ô tô: Tại sao Hạt hút ẩm lại chui được ra khỏi phin lọc ga?Hỏi:  Trong một số bài viết, Dr COOL có nêu ra một số trường hợp: hạt hút ẩm chui ra khỏi phin lọc ga, làm tắc một số bộ phận của hệ thống điều hòa như ống dẫn ga, van tiết lưu, dàn nóng, dàn lạnh… dẫn tới hỏng lốc nén. Xin Dr COOL cho biết nguyên nhân và cách đề phòng ?