Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Máy lạnh ô tô/ Điều hòa ô tô: Đã thay mới hầu hết các bộ phận của máy lạnh, tại sao vẫn không lạnh ?

Hỏi:  Xe Altis của tôi đã  thay mới hầu hết các bộ phận ( dàn ngưng, dàn lạnh....). Tuy nhiên ở chế độ Garantie thì xe  lạnh ngắt, nhưng khi tăng ga thì độ lạnh giảm đột ngột, tại sao vậy ?

Unknown <noreply-comment@blogger.com